Marineflyvningens historie

(Af KAS)

Oversigt over marineflyvningens udvikling.

Marineflyvningen i Danmark, er den del af den militære flyvning, der fra 1912 og til i dag, er blevet udført af søofficerer under kommando af Søværnets myndigheder og skibe.

Denne maritime flyvende tjeneste falder således i tre perioder:

1. 1912 til 1940.

2. 1945 til 1950.

3. 1962 til dags dato.

Der er således tale om, for nuværende: 28, 5 og 42 år, i alt 75 tjenesteår.

 

1. PERIODE; 1912-40.

 

I årene 1912 til 1940 uddannedes hen ved 90 marineflyvere, omtrent 60 observatører.

og den tekniske støtte og besætningsvirksomhed udførtes af 90 flyvemekanikere. Ledelsen af disse mekanikere udførtes af 6 ingeniører og ingeniørassistenter tillige med 4 undermaskinmestre.

Luftfartøjerne, i dag kaldet flyene, blev i begyndelsen, og det vil sige under første verdenskrig konstrueret og tillige bygget i København på Flådens Orlogsværft.

Efter verdenskrigen indkøbtes ofte ét eller to fly af den type man ved kommissionsarbejde havde udvalgt. Disse luftfartøjer blev derpå nøje opmålt og licensbygget på Orlogsværftet.

Periodens indkøb og produktion omfattede således alene til Marinens Flyvevæsen  111 fly tillige med mere end ti passagerfly m.v. til offentlige civile formål.

 

Efterfølgende er anført de vigtigste flytyper, der fordelte sig således.

1. Mågen klassen, Flyvebåd til rekognosceringformål.

Tjenesteperiode:1914 til 1918 med i alt 26 luftfartøjer.

Operative præstationer. Fart 50 til 58 knob, motorer 80 til 100 hk, senere dog enkelte med 160 hk og to stk.  med 200 hk.        

Stigeevne 200 til 370 fod/min. Flyvetid 5½ time. Tomvægt fra 460 kg til fuldvægt 994 kg. Besætning to mand, bevæbning 1 stk 8 mm rekylgevær.

 

2. Hansa Brandenburg, benævnt hydro monoplan I, HM I, rekognoscerinfly.

Tjenesteperiode:1919 til 1927 med i alt 16 luftfartøjer.

Operative præstationer. Fart 72  til 89 knob, motor 160 hk Benz, stigeevne ukendt, flyvetid 4 timer, tomvægt 998 kg, fuldvægt 1490 kg, besætning to mand, bevæbning et stk. 8 mm maskingevær.

 

3. Avroe, benævnt Land Biplan I, LB I, skolefly.

Tjenesteperiode:fra 1920 til 1940 med i alt 12 luftfartøjer.

Operative præstationer,Byggenumrene 1-6: Fart 65 knob, motorer 100 hk Gnome, stigeevne ukendt, flyvetid 2,5 time, tomvægt 499 kg, fuldvægt 830 kg.Byggenumrene 7-12: Fart 97 knob, motor 180 kh lynx fra Armstrong siddely, stigeevne ukendt, flyvetid 2,4 time, tomvægt 1005 kg til fuldvægt 1330 kg.

 

4. Hawker DANKOK, benævnt Land Biplan II, LB II, luftjager,

Tjenesteperiode: fra 1927 til 1935 med i alt 15 luftfartøjer.

Operative præstationer: Fart 124 knob, motor 385 hk Armstrong Siddely, stigeevne ukendt, flyvetid 2,15 time, tomvægt 920 kg og en fuldvægt 1330 kg. Besætning en mand med en bevæbning på 2 stk 7,9 mm maskingeværer, synkroniserede med propellen til at skyde ud igennem dennes diameter.

 

5. Moth, benævnt Land Biplan III, LB III, skolefly fra Dehavilland, type 60 G og M,

Tjenesteperiode: fra 1928 til 1932 som træningsfly, derpå  i fortsat tjeneste til 1940 som forbindelsesfly. Der anskaffedes i alt 5 luftfartøjer.

Operative præstationer: Fart 73 knob, motor 85 hk Dehavilland Gipsy, stigeevne ukendt, flyvetid 3,4 time svarende til 467 km rækkevidde. Tomvægt 451 kg og fuldvægt 748 kg (M-modellen).

 

6. Heinkel, benævnt Hydro Monoplan II, Heinkel type H.E. 8. Rekognosceringsfly

Tjenesteperiode: fra 1929 og til 1940 med i alt 22 luftfartøjer, overalt i riget incl. Grønland, Island og på Færøerne

Operative Præstationer: Fart 92 til 116 knob, motor 460 hk Armstrong Siddely, Stigeevne ukendt, flyvetid 6,5 time svarende til 1100 km. Tomvægt 1675 kg - fuldvægt 2365  kg. Besætning 2-3 mand med en bevæbning på 2 a 3 maskingeværer og op til 8 x 12  kg bomber.

 

7. Hawker Nimrod, benævnt Land Biplan V, LB.V, luftjager,

Tjenesteperiode: fra 1935 til 1940 med i alt 12 luftfartøjer.

Operative præstationer. Fart 132 til topfart 168 knob, motor 535 hk Rolls Royce: Stigeevne: 1900 fod/min. Maksimal flyvehøjde 28.300 fod, flyvetid 1,7 time svarende til 410 km flyvestrækning. Tomvægt 1350 kg og en fuldvægt på 1790 kg.

Besætning én mand med 2 stk 8 mm maskingeværer og 4 x 12 kg bomber.

 

8. Hawker Dantorp, benævnt Hydro Biplan III, HB.III., Torpedoangrebsfly;

Tjenesteperiode: fra 1933 til 1940 med to luftfartøjer.

Operative præstationer: fart 89 knob til topfart 108 knob, motor 820 hk Armstrong Siddely. Stigeevne ukendt. Flyvetid 8,2 time svarende til 1360 km. Tomvægt 2851 kg og en fuldvægt på 4738 kg..

Besætning to mand med to maskingeværer og én 45 cm torpedo eller 8 x 50 kg bomber.

Perioden var en pionertid på både det operative  såvel som især på det tekniske område og Marinens flyvevæsen måtte se mange tab. Således omkom i fredstid og under tjenstlig flyvning 26 personer, heraf 18 flyvere, 4 flyvemekanikere og 4 andre personer.

Periodens tab under krigsmæssige operationer, i det finske flyvevåben under Finlands krig mod Sovjetunionen i 1939-1940, androg én faldet og én hårdt såret jagerflyver (søløjtnanterne af 1.Gr.: Carl Knut Kalmberg og Jørn Juul Ulrich).

 

 

2. PERIODE; 1945-50.

 

Den militære flyvning i både Søværnet og i Hæren genoptoges efter den 2. Verdenskrig så hurtigt, som det var muligt og man påbegyndte naturligt med at anskaffe træningsfly.

                     

9. Harvard, fra fabrikken: North American indførtes allerede i 1946,

Tjenesteperiode: i Marinens Flyvevæsen fra 1946 til 1950, (og fortsatte i det oprettede Flyvevåben indtil 1959) i et antal af 34 fly, alene i Søværnet.

Operative præstationer: Fart 136 til topfart 183 knob, motor 550 hk Pratt&Whitney, Stigeevne ukendt, flyvetid 4,4 time svarende til 1400 km, tophøjde 21.500 fod, tomvægt 1888 kg og en fuldvægt på 2550 kg..

 

10. Oxford, overgangstræningsfly

Tjenesteperiode: fra 1946 til 1950, ( og videre i flyvevåbnet) i et antal af 44 fly.

Operative præstationer: Fart 135 knob, motorer 2 stk. 370 hk Armstrong Siddely. Stigeevne: 833 fod/min. Lasteevne: 5 passagerer med en flyvestrækning på 1030 km.

Tophøjde 19.500 fod, tomvægt  2412 kg, fuldvægt  3450 kg.

 

11. Catalina, Consolidated type: PBY-5A ,

Tjenesteperiode:  fra 1947 og til 1950 I Marinens Flyvevæsen (og videre i Flyvevåbnet) i et antal af 8 fly.

Operative præstationer: fart 112 til 170 knob, motorer 2 stk.1200 hk  Pratt&Whitney. Stigeevne  1100 fod/min,  tophøjde 18.200 fod, flyvetid 19,6 time svarende til en flyvestrækning på 4050 km.Tomvægt 6465 kg  og en fuldvægt på 12.295 kg, ubevæbnet i Danmark.

 

12. Spitfire. Luftjager. Supermarines: Spitfire Mark IX

Tjenesteperiode: fra 1947 og til 1950 i Marinens Flyvevæsen, i at antal af i alt 38 fly.

Operative præstationer: Fart 281 til topfart 356 knob, stigeevne ukendt, motor 1650 hk Merlin fra Rolls Royce. Tophøjde 42.500 fod med en flyvestrækning på 1575 km.Besætning én mand med 2 x 20 mm maskinkanoner og 2 x 12,7 mm tunge maskingeværer. Tomvægt 1887 kg og en fuldvægt på 2610 kg.

 

13. Meteor, Luftjager. Jetdrevet fra fabrikken Gloster.

Tjenesteperiode: fra 1949 til januar 1951, i jagerversionen  F. mark IV og træningsflyet T. mark VII i Marinens flyvevæsens nye 3. Luftflotille i et antal af 22 fly. Derpå overført til Flyvevåbnet.

Operative præstationer: Fart 479 knob til 500 knob, motorer to stk Dervent fra Rolls Royce på hver 1589 kg trykkraft. Stigeevne 8170 fod/min., tophøjde 45.200 fod, flyvestrækning 1390 km med bugtank. Besætning én mand,

T-modellen: to personer, med en bevæbning på 4 x 20 mm maskinkanoner. Tomvægt 4660 kg og en fuldvægt på 6350 kg.

Marinens Flyvevæsen med tre flotiller samt træningsfly og næsten alt personel blev den 1. oktober tillige med Hærens Flyvertropper optaget i det dengang nye Flyvevåben.

 

3. PERIODE; 1962-dags dato.

 

14. Alouette III

1.     HeloType: Alouette III Sud S.E. 3160, fra fabrikken Sud aviation, Aerospatiale i Frankrig.

2.     Benævnelse: Alouette III.

3.     Typer af funktioner: Træning, evakuering af sårede, transport af gods, lastet i helo eller ophængt i udvendig sling,        

        troppetransport, antiubåds makering, rekognesering, eftersøgning- og redningstjeneste.

4.     Tjenesteperiode:

M-019, fra 1962 til 1982

M-030, fra 1962 til 1981

M-070, fra 1962 til 1980

M-071, fra 1963 til 1982

M-072, fra 1963 til 1982

M-388, fra 1967 til 1980

M-438, fra 1967 til 1981

M-439, fra 1967 til 1982

5.     Antal luftfartøjer: 8 stykker i alt.

6.     Flyvningsområde: Hele Danmark, Grønland og Færøerne

7.     Operative præstationer:

a. Max. hastighed: 220 km/t

b. March hastighed: 190 km/t

c. Motor: Turbomeca Atouste III-B Turbo-shaft engine, 870 HK.

d. Engine speed: 33.500 rpm

e. Stigeevne:

f. Lasteevne: Besætning 2 + 6 personer

g. Flyvetid:

h. Tophøjde: 6500m (21,300 ft)

i. Flyvestrækning: 575 km

j. Tomvægt: 1.200 kg

k. Fuldvægt: 2.100 kg

l. Rotordiameter: 11 meter

m. Højde: 3,09 meter (tom vægt)

n. Længde: 10,09 meter

8.     Helo nummerering: 019, 030, 070, 071, 072, 388, 438, 439.

9.     Besætning: Pilot, flytekniker, evt. læge

 

15. Lynx

1.     Helo Type: Westland Navy Lynx  MK90B 

2.     Benævnelse: LYNX

3.     Typer af funktioner: Fiskeriinspektion, Farvandsovervågning, SAR, Suverænitetshævdelse, Transportopgaver.

4.     Tjenesteperiode: 1982 - ?

5.     Antal luftfartøjer: 8

6.     Flyvningsområde: Hele Danmark, Grønland og Færøerne, samt ”out of area operation” iht. seneste forsvarsforlig

7.     Operative præstationer:

a. Max. hastighed: 150 Knob ~ 277 km/t 

b. March hastighed: 120 Knob ~ 222 km/t                              

c. Motor: HK 2 GEM 42 –MK1017 Rolls Royce Engines, 1100 BHK/Engine

d. Stigeevne: Der er p.t. ikke oplyst nogen max. climb rate for LYNX.

e. Lasteevne: 1450 kg

f.  Flyvetid: 3:11 timer

g. Tophøjde:  12.000 ft. Pressure altitude eller 15.000 ft. Density altitude.

h. Flyvestrækning: 380 NM

i. Tomvægt: 3420 kg

j. Fuldvægt: 5330 kg

k. Rotordiameter: 12.802 meter

l. Højde: 3.16  meter

m. Længde: 13.338 meter

8.    Helo nummerering: S-134, S-142, S-170, S-175, S-181, S-191, S-249, S-256

 

9.    Besætning: 1 Pilot, 1 left seat crew member (observatør eller flytekniker), 1 flytekniker