Velkommen til formandens side.

Som det sikkert ikke er forbigået medlemmernes opmærksomhed, så skiftede foreningen formand den 1. juli 2012. Undertegnede har overtaget stafetten efter TUR. TUR har i en årrække udført hvervet på en super god og sober måde og helt i ånd med formålsparagrafferne for foreningen. Jeg synes derfor, at det er på sin plads at takke TUR for et job ”well done”.

 

Jeg vil selvfølgelig bestræbe mig på at videreføre de gode tiltag, der allerede er iværksat og forfølge de nye initiativer, der måtte vise sig for at leve op til ånden i foreningen.

Det er en spændende tid at blive formand i. Der er netop foretaget typevalg til en ny skibsbaseret helikopter (MH-60R), og eskadrillen går mange store udfordringer i møde i den kommende tid. Der har været, som det jo altid er tilfældet med sådanne beslutninger/valg, både modstandere og fortalere for den valgte kandidat. Beslutningen er nu truffet, og jeg er overbevist om, at forsvaret vil få en god og kapabel afløser til LYNX. Jeg er meget fortrøstningsfuld mht. selve Seahawk helikopteren og den tilhørende logistikpakke. Projektkontoret i FMT har gjort et godt og solidt stykke arbejde. Den største udfordring bliver i min optik, at få hele strukturen på plads inden helikopterne begynder at ankomme til Danmark, herunder både den bygningsmæssige del samt tilvejebringelse af flere folk inden for alle personelgrupper. Der vil i Karup være behov for plads til flere mennesker og større helikoptere. Der skal uddannes flere teknikere, piloter m.v. Planlægning af arbejdet på dette område har dog allerede været i gang i et stykke tid, og med typevalget har området fået fornyet fokus og nyt momentum. Udfordringerne er store, men jeg er overbevist om, at vi med fælles hjælp i forsvaret og i samarbejde med US NAVY nok skal nå i mål med en succesfuld implementering af den nye helikopter.

 

Bestyrelsen arbejder kontinuerligt med nye initiativer og undersøger konstant mulighederne for at udvikle foreningen fremadrettet. Det undersøges bl.a. om det er muligt at skabe en endnu tættere forbindelse til eskadrille 723 og den operative verden i forbindelse med kommende aktiviteter.  Jeg vil selvfølgelig gøre mit til, at sådanne initiativer kan bære frugt, samt at foreningen kan udvikle sig i en positiv retning. Sådanne initiativer er dog også betinget af, at medlemmerne støtter op om planlagte aktiviteter og engagerer sig i foreningens fremadrettede udvikling. En forening skal leve og udvikle sig i kraft af medlemmernes engagement og ikke udelukkende være båret frem af bestyrelsens arbejde.

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke for en god generalforsamling med godt samvær og et spændende indlæg om HVE 270 og deres aktiviteter. Jeg ser frem til at deltage i det fremtidige bestyrelsesarbejde og deltage i kommende tiltag fra bestyrelsen og medlemmernes side, når tjenesten tillader det.

JUP

 

Formand for Marineflyverforeningen