Velkommen til formandens side.

 

Gengivelse af Formanden for Marineflyverforeningens beretning 30 NOV 2017 (ordinær GF).

Der har været afholdt et medlemsarrangement i august i Karup. Vi er i fuld gang med planlægningen af Lynx Sundown i Viborg den 28. DEC. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i MFF. Tre ordinære, et i forbindelse med medlemsarrangementet og nu et i forbindelse med GF.

Foreningen har en sund økonomi. Hvorfor det er bestyrelsens ønske at bidrage med 10.000 kr. til Lynx Sundown. Det samme beløb som ESK723 personaleforening også bidrager med. Gennemgang af regnskabet vil foregå separat.

Til det første bestyrelsesmøde i marts her på Holmen tiltrådte jeg som ny formand i MFF. En måske lidt kontroversiel begivenhed, da jeg er den første med FLV baggrund. Det er i hvert fald en synlig manifestation af skiftet til FLV. 

Vi har i det forgangne år desværre oplevet et fald i antallet af medlemmer, bl.a. mistede vi bestyrelsesmedlem Ole Kjær, som var et af de store koryfæer inden for flyvning med Lynx. Det betød, at vi sagde velkommen til PZP som nyt bestyrelsesmedlem. Frafaldet af medlemmer bliver desværre ikke helt opvejet af tilgangen af nye. Vi risikerer derfor på et tidspunkt ikke at kunne leve op til MFF formål, som beskrevet i vedtægterne:

Stk. 1. Foreningens formål er at styrke og bevare den særegne korpsånd og professionalisme, der kendetegner personel, der har været eller er tjenstgørende i Eskadrille 723. 

Stk. 2. Foreningen vil arbejde for at skabe bånd mellem nutiden og fortiden i og uden for tjenesten. Dette gøres gennem afholdelse af selskabelige og faglige arrangementer, der tillige kan have et historisk islæt med relation til enhedens virke.

Bestyrelsen har derfor arbejdet med et tiltag, der skal styrke forbindelsen mellem MFF og 723. Vi foreslår derfor, at alle aktive medlemmer i 723 tilbydes gratis medlemsskab af MFF, så længe de forretter tjeneste i 723. Forslaget skal således ses som et forsøg på at skabe en forening, der kan bevare det enkelte medlems tilknytning til forsvaret, herunder 723 og SVN. Forslaget til vedtægtsændringer kommer i et senere punkt på dagsorden. 

Et andet tiltag er oprettelsen af MFF Facebook gruppe. Fordelen ved Facebook kontra en hjemmeside er, at det i højere grad er medlemmerne der gennem opslag, kommentarer, videoer m.m. kan skabe en mere levende og direkte kobling mellem foreningens medlemmer.

Medlemsarrangementet blev flyttet fra maj måned, grundet sammenfaldet med IOC i Nordatlanten, til august måned. Her kunne foreningens medlemmer se, at 723 er kommet meget godt på plads i de nye og meget fine faciliteter. Koblet med nye helikoptere og nye medarbejdere betyder, at kulturen i enheden er under pres. Hvem er vi og hvor er vi på vej hen? CH HW (LAN), som gav et meget ærligt foredrag, talte netop om MFF vigtige betydningen i forhold til disse spørgsmål. Foreningen rummer mange små og store historiske begivenheder, aktioner, operationer eller finurlige situationer som vi kan være stolte af, grine af og som er med til at definere, hvem vi er i 723. Men for at dette kan ske, er det vigtigt, at der er en aktiv kobling mellem nye og gamle medlemmer. Her skal det siges, at LAN meget gerne vil være associeret medlem.

723 update:

  • Gennemført SHOL på VDRN, IVER, ABSL – sidste SHOL gennemføres marts 2018 på Knud Rasmussen klasse.
  • IOC blev gennemført maj 2018, FOC gennemføres i uge 49.
  • Vagtskifte i Nordatlanten mellem Lynx og Seahawk sker den 12/12 kl. 12.
  • Den officielle afslutningsreception er fredag den 15. DEC i Karup, hvor FC har meldt sin ankomst.
  • Vi forventer at der vil blive gennemført salgsflyvninger med Lynx ind i 2018
  • Det sidste hold Lynx piloter sendes af sted til Seahawk omskoling i USA jan ’18

Vi har nået rigtig meget siden de første Seahawk ankom maj 2016, men vi må også erkende at vedligeholdelsestiden har været længere end ventet og afflyvning har været lavere end beregnet. Det meget positive er, at vi her i efteråret har set betydelig fremgang på begge parametre. 

Næste medlemsarrangement er torsdag den 28. december, hvor alle foreningens medlemmer er inviteret med til Lynx Sundown. Vi er på nuværende tidspunkt på ca. 200 deltagere. Det tegner til at blive en fantastisk fest.

Det næste medlemsmøde i 2018 finder sted torsdag den 17. maj i Karup. Tak for ordet.

 

JOA

Formand for Marineflyverforeningen