Foreningens formål er at styrke og bevare den særegne korpsånd og professionalisme, der kendetegner personel, der har været eller er tjenstgørende i Søværnets HelikoptertjenesteT.

Foreningen vil arbejde for at skabe bånd mellem nutiden og fortiden i og uden for tjenesten. Dette gøres gennem afholdelse af selskabelige og faglige arrangementer, der tillige kan have et historisk islæt med relation til flyvetjenestens virke. Foreningen kan forestå andre arrangementer efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

 

T) Indsat af webmaster:

1962-1977: ESK722, Alouette-flight,

1977-2003: Søværnets Flyvetjeneste,

2004-2010: Søværnets Helikoptertjeneste

2011-       : ESK723